Viken Skog setter opp kursserie for skogeiere i Norsk PEFC skogstandard i perioden 4. september til 28. oktober. Løpende påmelding - sikre deg plass nå!

Kursserie avholdes i september og oktober

Gjennom sertifiseringsavtalen forplikter skogeier seg til å skaffe seg kompetanse om Norsk PEFC skogstandard eller benytte andre som har slik kompetanse ved planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak på eiendommen. Kurset er et tilbud til skogeiere som ikke har gjennomført kurs i Norsk PEFC Skogstandard tidligere, eller som ønsker en oppdatering.  Den nye standarden som ble innført 1. januar 2017 inneholder både nye kravpunkter og forenklinger.  Viken Skog oppfordrer derfor så mange som mulig til å gjennomfører et slikt kurs.

Skogeiers ansvar ytterligere tydeliggjort 

Den nye standarden består av 27 kravpunkter, der skogeiers ansvar er mer tydelig enn før. Kravpunktene er kategorisert etter forvalteransvar og planlegging, hogst og skogbrukstiltak samt særskilte miljøverdier. Dette omfatter blant annet hvordan du planlegger en hogst med hensyn på miljøsjekk, krav til kantsoner, livsløpstrær mm.


Aktuelle kurs

HVOR KURSHOLDER DATO
Sør-Aurdal Elling Tryterud Kveld 4. og 5. september
Nordre Land Elling Tryterud Kveld 11. og 12. september
Numedal: Lampeland hotell Elling Tryterud Lørdag 16. september
Sigdal: Gildehallen på Skogheim gård Erlend Rolstad Lørdag 23. september
Ringerike: Hovedkontoret Viken Skog Elling Tryterud Lørdag 23. september
Lardal og Siljan: Vindfjelltunet gjestegård Elling Tryterud Lørdag 30. september

Øvre Romerike: Vikingegarden Maurenga AS 

Elling Tryterud Lørdag 21. oktober
HESSA: Lokalkontor Askim Erlend Rolstad Lørdag 28. oktober
Hallingdal: Lokalkontor Gol Elling Tryterud Lørdag 28. oktober

Praktisk informasjon

Kurslokale vil annonseres etterhvert. Alle påmeldte vil få nærmere informasjon om kurssted i god tid før aktuell kursdato både på nettside, samt på SMS dersom mobiltelefonnummer er oppgitt.  

 Gjennomføring: 

Kveldskurs - en teoridel den første kvelden fra 18 til 21 og en praktisk del ute i skogen den andre kvelden fra 17 til 20.

Lørdagskurs - en teoridel fra 9 til 12 og en praktisk del ute i skogen fra 13 til 16 samme dag.

Både teori og praksis er obligatorisk for å få kurset godkjent.

Kursholder: Erlend Rolstad (skogfaglig rådgivning – eget firma) og Elling Tryterud (rådgiver skog i Viken Skog)

Kurskostnad: 1.500 kroner for andelseiere i Viken Skog, og 1.800 kroner for andre. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på kurset. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel.

Påmelding her

Viken Skog tar forbehold om å ha minimum 5 deltagere for at kurset skal avholdes. Hvis interessen blir større enn kapasiteten på disse høstkursene, vil vi sette opp ytterligere kurs våren 2018.

Påmeldingsfrist: Løpende påmelding, minst to dager før kursdato.

Spørsmål? Kontakt kursansvarlig Elling Tryterud på telefon: 948 79 640 eller e-post: et@viken.skog.no 

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog